Momenteel online
We hebben 24 gasten online
Nu bezoek uit ...
Startpagina

Tennisseizoen staat voor het net

meer info op deze link

Laatst aangepast (maandag 19 maart 2018 20:42)

 

Wie weet meer?, update van 14/03/2018

Deze foto moet genomen zijn in 1947. In dat jaar werd immers Burgemeester Coornaert ingehuldigd (zie ommezijde foto). Zo te zien ging dat gepaard met een stoet (zie praalwagen linksachter), met een optocht van een reuzengezin en misschien met nog activiteiten? We zien 5 6 7 personen. Wie herkent hen?

Het is in de Nieuwstraat te doen! Zo rap mogelijk meer nieuws over de ontdekkers. Wie herkent het huis met de vlag (let ook vooral op de strepen van het huis ernaast)?
Wie niet kan wachten: er staat veel info bij de 'reacties' (zie onder).

Tom, 14/3/2018


De originele foto


Men zou Alfred Neirynck hebben herkend, maar dat zal voorzekers niet juist zijn? Deze meneer is pas in 1949 in Desselgem komen wonen, ... .
niet juist

Ik denk dat het gebouw met de vlag erop = café 't Hoekske en het huis links ervan was ook café, dacht ik? Niet juist!: er zat een huis of 2 tussen, zegt iemand mij. Dus, deze foto zou dan genomen zijn aan het kruispunt 'Den Toren'. Ook dit wordt ontkend door een oudere medebewoner. Iemand een ander gedacht?
Is inderdaad verkeerd.


Er worden meer mensen herkend:

Henri Ampe is de persoon op de rechterkant, ... (geel onderstreept)?
Op rood zou Jozef Vandenhende staan?
Met blauw zijn we vrij zeker van Georges Vanhoutte.
En op purper zal dat wel Julien Vancraeynest zijn. Kijk maar onderaan naar de reacties van meester Gerrit.

Nog 3 mensen zonder naam. Dat is de ene persoon tevoren de vrouwenreus en de twee kerels op de praalwagen. En staat er daarachter nog een meisje, ..., nog 4?

 

Laat de aanvullingen maar komen.
Dank.

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast (woensdag 14 maart 2018 19:24)

 

Dè dorpskernvernieuwing (update 30 november 2017)

Er is al veel geklapt in onze gemeente over wat er zou of zal gebeuren i.k.v. de dorpskernvernieuwing. De voorbije 30 jaar verscheen dit ook ten geregelden tijde in de gazet. Zo nu en dan is er een golf van geruchten en nieuwe waarheden. Bovenaan staat telkens de laatste update en verderop pikken we in anno eind 2003.

update

3 oktober 2017

Volg de Gemeenteraad van vandaag live .


30 november 2017

Er is een Citycoach in dienst gekomen bij de Stad. Zij is ook verantwoordelijk voor onze dorpskern. Dit staat te lezen in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws van vandaag.
Deze medewerker is dus alhier verwacht.

 

-----------------------------

22 oktober 2003
In 2003 werd een nieuw rondje 'dorpskernvernieuwing' opgestart. Dat was omdat de goedgekeurde plannen uit 1992 op niets waren uitgedraaid. Die plannen uit '92 waren zelf al een heropstart nadat de plannen uit 1987 deskundig waren verkwanseld (''T Stadhuis afgooien', weet je nog?)

18 december 2010
De schepen herhaalt zijn opmerking uit 2003: "Jakkedoe zal iets anders moeten zoeken".

9 december 2013
Hoeveel van die 1,6 miljoen is voor Desselgem?

24 februari 2014
De dorpskernvernieuwing komt ter sprake op de OCMW-Raad. Op de vraag 'of er voorzieningen voor senioren zitten in de plannen' is het antwoord dat het 'Überhaupt de vraag is of er in 2015 dan wel later, zal gestart worden met, euh, ..., ja wie zal het zeggen, met wat eigenlijk?'
Er wordt aangegeven dat de bal bij de gemeenteraad ligt en 'dat het niet voor de eerste jaren zal zijn', ... .


4 maart 2014
Ondertussen zijn we maart 2014 en geven we eens onderstaand gemeenteraadsagendapunt nr. 24 weer. Het is een vraag die gesteld werd op de Raad van 4 maart 2014.

De vraag =

Het antwoord =

Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat er al enige tijd overleg is tussen de nog twee resterende eigenaars, nl. Parochiale werken en stad Waregem om te proberen tot een overeenkomst te komen en een mooi project voor de dorpskern van Desselgem uit te werken. Wij hopen om in de maand maart tot een overeenkomst te kunnen komen. Daarna gaan we verder op de plannen van Leiedal die hiervoor in de vorige beleidsperiode aangesteld werd om een RUP op te maken. Leiedal zal ons hier ook in begeleiden. We hopen met alle actoren (de Wereldwinkel, het Jeugdhuis, de bibliotheek) tot een goede overeenkomst te komen. We zullen proberen om al die functies een plaats te geven in het nieuwe project."

 

5 maart 2014

Stadsbestuur Waregem wil plannen met dorpskern Desselgem nog deze maand doordrukken

artikel uit KW
elders is het altijd beter

 

28 april 2014
Stond (opnieuw) op de agenda van de OCMW-Raad:
"Dorpskernvernieuwing Desselgem: zijn er voorzieningen voor senioren ingetekend?"

Er is op deze Raad beloofd om eens na te vragen bij de bevoegde schepen of Leiedal nu al of niet reeds plannen heeft gemaakt (zie Gemeenteraad maart 2014).
Net zoals op de OCMW-Raad van februari 2014 werd aangegeven 'dat de Desselgemse dorpskernvernieuwing niet voor de eerste jaren zal zijn'.

 

26 mei 2014
Zodoende is ten derde male de Desselgemse dorpskernvernieuwing geagendeerd op de OCMW Raad.
Op die Raad werd gezegd 'dat er helemaal nog geen plannen zijn'. En misschien wordt, als ooit wordt begonnen met de opmaak ervan, voorzieningen voor senioren in voorzien.


1 juni 2014
Leiedal zou dus de plannen maken voor de dorpskernvernieuwing. Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. Meer info over deze intercommunale vind je op hun website .

Over ons thema is het volgende terug te vinden: hier .


3 september 2014
Op de agenda van de Gemeenteraad, staat er iets over Desselgem Marktplaats:

Dit stond nadien in het verslag:


2 december 2014

Tijd voor een nieuw rondje Gemeenteraad. Kijk maar eens naar agendapunt 14:

Het is nog wachten op het verslag, maar ondertussen staat in de gazet te lezen 'dat het de bedoeling is om daar woongelegenheden te bouwen'.8 december 2014

En zo stond het dan inderdaad in de krant.5 januari 2016
Is daar weer
Ondertussen bestaat er al Facebook (de 1e keer dat er sprake was van de dorpskernvernieuwing, bestonden er zelfs nog geen computers) ; maar allé, dus nu ook ook op FB (link).


30 maart 2016
volgende week als punt 23 op de agenda van de volgende gemeenteraad .7 april 2016
Dat is al 55.000 van de voorziene 300.000€ ( artikielke - uit HLN, denk ik ). Altijd beginnen met het dak.


juni en juli 2016
Tja, leegstand ter hoogte van Jakkedoe en mensen die willen bezig zijn, ... . Dat moet leiden tot burgerinitiatief: Parochiehuis, Drie Sleutels en het vroegere ACW-gebouw zijn zodoende ingepalmd door deze en gene vereniging.
Nu nog het vroegere De Post-gebouw. Heb opnieuw aangevraagd om dit te mogen bezigen (nu met Media Imperium Desselgem). Deze is net als een vroegere aanvraag (2010) geweigerd 'omdat men dra zal beginnen met de uitvoering van andere plannen'. Het antwoord moest echter geweest zijn: 'Dit pand is reeds toegezegd aan een andere vereniging. Misschien kan u met hen afspreken om dit lokaal te delen?'
Zoals gezegd: goesting kan men niet afbreken. Zie bvb. de Drie Sleutels.6 augustus 2016
De vroegere jongensschool staat 'vastgesteld maar niet beschermd' als onroerend erfgoed. Wat de mogelijke gevolgen zijn i.k.v. dè dorpskernvernieuwing valt uit de spitten in dit besluit . Wordt vervolgd dus.

Beschrijving van het lot

Voormalige jongensschool uit het laatste kwart van de 19de eeuw, thans bibliotheek van Desselgem.

In 1879 schenkt senator Jules Lammens uit Gent een perceel bouwgrond voor de bouw van een vrije jongensschool. Hij laat er samen met Louis Vandepoele uit Gent een school optrekken met een achtergelegen bijgebouwtje. Links van het schoolgebouw wordt het aanpalende schoolhuis opgetrokken. Ondanks de Wet Van Humbeeck (1879), wordt de vrije jongensschool met steun van pastoor Nisse vrijwel onmiddellijk in gebruik genomen. De school wordt echter met stenen bekogeld, wat de schoolstrijd in Desselgem inluidt. In 1881 wordt het bijgebouw achter het schoolgebouw vergroot. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de vrije jongensschool overgenomen door de gemeente. In de jaren 1960 wordt de school ondergebracht in de nieuwe gebouwen aan de Pompoenstraat. Later wordt de bibliotheek er ondergebracht.

Lage baksteenbouw van tien traveeën op een gecementeerde plint en onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Straatgevel onderverdeeld door muurpenanten. De vier centrale traveeën zijn opgetrokken boven de dakrand; gecementeerd paneel met opschrift "JONGENSSCHOOL". Segmentboogvormige openingen met vernieuwd houtwerk.

link

Hier vind je een overzicht van alle onroerende erfgoeden met een link naar Desselgem.

Weet alles over onroerend erfgoed.

Een actieplan over ons Bouwkundig Erfgoed zou er mogen komen zeker?13 augustus 2016
Kijk eens aan: ook het gebouw van Jakkedoe en dat van De Drie Sleutels is onroerend erfgoed ( 'vastgesteld, maar (nog niet?) beschermd', zoals dat heet - link ).

Zoals eerder geschreven, vorige zaterdag, is ook Nieuwstraat 16 een erfgoedobject. Als we nu eens een grondplanneke erbij nemen:

,
Dan zien we dat de nummers 6 + 8 + 16 = onroerend erfgoed.

't Is dus de vraag of we dit alles verkopen aan de immobiliënwereld. M.a.w. 'Laten we ons erfgoed afbreken?'.8 september 2016
Eergisteren is er gemeenteraad geweest en men is begonnen met het afbreken van de openingsuren van onze bibliotheek:

Openingsuren :
dinsdag van 16 tot 19 uur
woensdag van 14 tot 19 uur
donderdag van 14 tot 19 uur
zaterdag van 10 tot 12 uur.

Zodoende is de laatste zin uit dit artikel niet juist. Link naar de bib .

KW-verslaggeving van deze Raad.4 oktober 2016
Op de Gemeenteraad van die dag kwam plots iets op tafel dat al een beetje lijkt op 'een plan'. Althans, men is weer maar eens vragende partij voor ''een plan': 

Er wordt dus gewerkt in 3 fasen:


Dd. 29 december 2016 is fase 1 nog niet opgestart. Logischerwijze is dus fase 2 nog niet voor morgen.
Waarom deze laatste opmerking? Wel, eigenaardig genoeg krijgen de inwoners van Nieuwstraat 16, de melding om hun woning reeds tegen 1 december 2016 (!) te verlaten. Dit kan niet anders zijn dan in de optiek van de toekomstige fase 2. Echter, vanwaar die haastige huuropzeg?

Fase 2 betreft een doorgang, vertrekkend op het Kerkplein naar de Chirokoer toe. De vraag is wie daar per se moet passeren en desgevallend ook welke gebouwen daartoe moeten gesloopt worden. Komt die doorgang links van de burelen van VBS, dan komt die wel dichtbij de Nieuwstraat te liggen en wordt bewoning aan de straatkant gehypothekeert. Rechts van die burelen zou die de school in 2 delen.
Misschien waren die nieuwe burelen beter meer naar rechts gebouwd?

Allé, wie kan een goede doorgang tekenen op dit plannetje:
?


19 december 2016

Op de Gemeenteraad van 19 december 2016 is reeds sprake van die huuropzeg (Sp.a stelt een vraag hieromtrent). PVDA deelt hieromtrent pamfletten uit op de genoemde GR en ook op de OCMW-Raad van diezelfde dag.


20 december 2016
Gisteren is er gemeenteraad geweest en onze dorpskernvernieuwing staat alvast niet bij de belangrijkste investeringen voor 2017 (alhoewel: er komt een nieuwe infozuil). Het Laatste Nieuws alvast ziet dit als de belangrijkste investeringen voor 2017: lijstje .

Zoals genoemde krant reeds schreef op 5/1/2016:
"
Jeugdhuis Jakkedoe verhuist in de loop van 2016 naar het parochiaal ontmoetingscentrum (POC). Om dat voor te bereiden, wordt het POC opgeknapt. Kostprijs: 300.000 euro.

"


2 mei 2017
Weer eens van geklapt op de Gemeenteraad:
5 juli 2017
Vandaag staat er in Het Laatste Nieuws dat er 670.000€ wordt uitgetrokken voor de bouw van een nieuw jeugdhuis. De krant weet wel nog geen locatie te vermelden.
Verder wordt de dorpskernvernieuwing geconcretiseerd via een verkoop van gebouwen aan de immobiliën.
Link naar dit artikel.

Inderdaad: 'Wanneer wordt Jakkedoe nu afgegooid?', is een wel eens meer gestelde vraag bij de man in de Desselgemse straat.
Reeds geopperd in 1980 (verhuis vanuit POC) + begin de jaren 2000 (verhuis vanuit Nieuwstraat 6), komt weerom de Pompoenstraat in beeld (kleine link). Ja hoor, Jakkedoe gaat weer maar eens naar de Balling.


5 augustus 2017
Een jaar geleden (zie augustus 2016) stonden in deze nota 2 artikels over "Erfgoed", geen gemakkelijk thema. Bvb. de oude jongensschool staat geklasseerd als 'onroerend erfgoed'. Dus, quid dorpskernvernieuwing?
Dat het een moeilijk onderwerp betreft, stond dd. 5 augustus 2017  te lezen op deredactie.be .


11 augustus 2017
'Nieuws' over de plannen i.v.m. Jakkedoe wegens dorpskernvernieuwing in HLN .


18 september 2017
Nieuws vanuit de directie van VBS:
"
De school is op zoek naar een nieuwe refter. Zowel het klooster als de virtueel afgegooide Jakkedoe komen in aanmerking hiervoor.
"

30 september 2017
Volgende week dinsdag op de agenda van de Gemeenteraad: "Dorpskernvernieuwing Desselgem"


11 oktober 2017
Een bron meldt me dat er een infovergadering doorging over de dorpskernvernieuwing (locatie OC Coorenaar, dd. 11/10/2017).
Was iemand daarbij, die enige feedback heeft of zo?

 

Laatst aangepast (zaterdag 02 december 2017 13:18)

 

Desselgemse activiteiten

 

Ongetwijfeld zijn vele Desselgemse verenigingen al volop bezig met de planning van hun activiteiten voor de 2e helft van 2015. Wanneer de kalender hiervoor vast staat, dan kan je ze toevoegen aan onze activiteitenkalender voor Desselgem. Het zorgt voor extra promotie en extra bezoekers tijdens jullie evenement.

Toevoegen kan via de link 'activiteit toevoegen' bovenaan de kalender. Na controle door één van de beheerders van de site zal deze dan verschijnen in onze kalender.

 
Kalender